Santamarina, Enrique

Exile in New York.
(Memoria of Casa Galicia, 1969-70)

(Source: Consello da Cultura Galega, “Repertorio biobibliográfico do exilio galego”).