Diario da emigración
Francisco Álvarez "Koki"
Poeta, narrador e animador cultural
A viaxe a Nova York
David Miranda-Barreiro
Senior Lecturer in Hispanic Studies, Bangor University (Wales)