Vázquez, José María

Emigrante e empresario.
Anuncio de La Iberia en España Libre, anos 40 (Arquivo da Emigración Galega)

Natural de Chantada, dono da tenda de roupa para home “La Iberia”, sita en West 14th Street, Nova York que aparece anunciada con frecuencia no xornal España Libre (Fonte: James. D. Fernández and Luis Argeo, Invisible Immigrants. Spaniards in the US (1868-1945) (2014), España Libre)).