Ulmer Park

No antigo Ulmer Park deu Castelao un famoso discurso a favor da República á comunidade española e galega o 14 agosto de 1938, como parte dun festival organizado polo Frente Popular Antifascista Gallego. O festival incluíu tamén outras actividades, como actuacións musicais por parte de grupos como a orquesta Club Madrid, o Coro del Frente Popular Español de Philadelphia, artistas como Consuelo Moreno e Vicente Cordellat, e partidos de fútbol nos que participaron equipos como o Sada F.C. e o Galicia F.C. Según a prensa da comunidade (Frente Popular e La Voz), o festival foi todo un éxito, e o discurso de Castelao foi especialmente emocionante para a comunidade galega.

Anuncio do festival e o discurso de Castelao no xornal La Voz (recollido por Emilio González López e Amado Rincón)

O 16 de agosto, La Voz publicou o artigo “El festival gallego tuvo éxito máximo”, onde se menciona a reacción afervoada que provocou o discurso de Castelao na parroquia galega de Nova York: “En los últimos minutos de su oración habló a sus paisanos, en la lengua vernácula y el entusiasmo se desbordó en ese momento, cuando los gallegos oían por primera vez, la palabra mágica de un hombre que en la lengua materna, sabía narrar la tragedia de la tierra ‘Meiga’, con un decir tan llano y tan sublime…”. O xornal Frente Popular, editado polas Sociedades Hispanas Confederadas tamén recolle a visita do intelectual galego no artigo “Castelao en Ulmer Park” (19/8/1938), e mesmo inclúe un extracto do seu apaixonado discurso: “Vuestros huesos son las rovas [sic] vírgenes de Galicia. Vuestra carne es la tierra gallega. Vuestra sangre son los ríos que corren por la campiña galaica. Los fascistas no dominan a Galicia: Galicia la tenéis con vosotros mismos” (Fonte: Castelao, propagandista da República en Norteamérica (2000) de Emilio González López e Amado Rincón).