López, Antonio

De O Barqueiro. Exiliado e membro da directiva da Casa de Galicia (Fonte: Emilio González López, Castelao, propagandista da República en Norteamérica (2000)).