Cherry Street e Water Street

Barrios de Nova York onde residiron emigrantes galeg@s.
Antigo barrio de Cherry Street en Nova York (1932) onde se asentaron moit@s emigrantes procedentes de Galicia e onde estiveron establecidas varias das súas sociedades. O barrio foi demolido en 1952 (Arquivo Municipal de Bergondo)

De acordo con documentación atopada no Arquivo Municipal de Bergondo, Cherry Street foi unha das localizacións da cidade onde se asentou un número importante de galegos e galegas nas primeiras décadas do século XX. Nesta rúa, e adxacentes como James Street, tiveron sede varias sociedades como Sociedad Cultural Gallega, Sada y sus contornos, Bergondo y sus contornos, Unión Cultural Bueu, Beluso y sus contornos e Socorros mutuos muradanos. Estaba preto do porto e de Water Street, área onde tamén se estableceron emigrantes galegos na mesma época. Entre finais dos anos corenta e comezos dos cincuenta o barrio foi demolido para construír vivendas de maior calidade, o que supuxo a dispersión da comunidade galega que alí se establecera (Fonte: Arquivo Municipal de Bergondo).