Centro Orensano New Jersey

Un dos centros creados por galegos en Newark que aínda segue aberto desde 1964. Facebook ; Instagram.