Astoria

Barrio de Nova York con importante presenza galega.
Sede actual da Casa Galicia (foto da web da sociedade)

Barrio de Nova York que conta co maior número de residentes procedentes de Galicia na época recente. Atópase tamén aquí a sede actual da Casa Galicia desde 1994 (37-09 31st Ave, Astoria, Queens).