Asensio Torrado, José

A Coruña, 1892 – Nova York, 1961. Militar exiliado.

Xeneral republicano, nomeado Subsecretario de Guerra por Largo Caballero. Posteriormente foi enviado aos EEUU coma agregado militar da embaixada española en Washington. Tivo cargos nas Sociedades Hispanas Confederadas e no xornal España Libre. Emilio González López conta que tiña “pouca simpatía” polas autonomías e por Castelao, o que por exemplo levouno a rifar nun evento do 14 de abril con Víctor Fernández (do Frente Popular Antifascista Gallego) por “programar a interpretación do himno galego antes có republican, sen aceptar as explicacións de que o himno republicano ao seren máis importante era o que pechaba o acto” (Fontes: Emilio González López, Castelao, propagandista da República en Norteamérica (2000), Ficha no portal Galegos).