López, Antonio

From O Barqueiro. Exile and member of the executive of Casa Galicia (Source: Emilio González López, Castelao, propagandista da República en Norteamérica (2000)).