García Gómez, Xoán

Member of the Partido Galeguista exiled in New York and Mexico.
(Source: Consello da Cultura Galega, “Repertorio biobibliográfico do exilio galego”).