Lugares

 1. 14th Street, “Little Spain”
 2. Astoria
 3. Cherry Street e Water Street
 4. Delphic Studios
 5. Greenwich Village
 6. Ulmer Park

Centros e sociedades

 1. Casa de España
 2. Casa Galicia Unity Gallega New York
 3. Centro de Instrucción y Recreo de Bergondo y sus contornos
 4. Centro Orensano New Jersey
 5. Club España Newark
 6. Frente Popular Antifascista Gallego
 7. Hijos de Palmeira
 8. Sada y sus contornos, Sociedad de Instrucción y Apoyo
 9. Sociedad Española de Socorros Mutuos – Spanish Benevolent Society, “La Nacional”
 10. Sociedades Hispanas Confederadas
 11. Socorros Mutuos Muradanos
 12. Unión Cultural Bueu, Beluso y sus contornos
 13. Unión del Porvenir de Taborda-Piñeiro

Publicacións

 1. España Libre
 2. La Voz

Exiliados e activistas galeguistas e pro-republicanos

 1. Álvarez, Basilio
 2. Asensio Torrado, José
 3. Barbazán, Ceferino
 4. Bernárdez, Darío
 5. Botello Barros, Ángel
 6. Castro, Xosé
 7. Fernández Cancio, Constantino
 8. Fernández Osorio-Tafall, Bibiano
 9. Fernández Vázquez, Marcial
 10. Fernández, Víctor
 11. Flores Pérez, Emilio
 12. García Gómez, Xoán
 13. González López, Emilio
 14. Granell, Eugenio
 15. Guerra da Cal (Pérez Guerra), Ernesto
 16. Lado, Robert
 17. Lobo, Leocadio
 18. López, Antonio
 19. Mosteiro, Ramón
 20. Novás Calvo, Lino
 21. Novas García, José
 22. Novas Regueira, José
 23. Novoa Ortiz, Sofía
 24. Pacio Lindín, Dino
 25. Pereira Rende, Virxinia
 26. Poza Juncal, Hernán
 27. Rodríguez Barbeito, Andrés
 28. Rodríguez Castelao, Alfonso Daniel
 29. Rodríguez Mourelo, Ramón
 30. Rodríguez, Irmáns
 31. Rubia Barcia, José
 32. Santamaría, Antonio
 33. Santamarina, Enrique
 34. Santamarina, Leonardo
 35. Sendón, Claro José
 36. Soto Fernández, Luis
 37. Souza Fernández, Cándido; Faustino; Francisco; Julio (coñecidos como Hermanos Mayo o Foto Mayo)
 38. Suárez Picallo, Ramón
 39. Tobío Fernández, Lois
 40. Torres, Eliseo

Emigrantes, descendentes e outr@s galeg@s en Nova York

 1. Álvarez “Koki”, Francisco
 2. Armada, Alfonso
 3. Barreiro, Pepe
 4. Docampo Ramos, María
 5. Fariña, Carmen (apelido de nacemento Guillén)
 6. Fariña, Richard George
 7. Fernández-España y Fernández-Latorre María Victoria (María Victoria Armesto)
 8. Gonsar, Camilo (González Suárez-Llanos, Camilo)
 9. González López, Emilio
 10. González Millán, Xoán
 11. López Luaces, Marta
 12. Lugrís, Ramón
 13. Moscoso, Víctor
 14. Otero Martínez, Manuel
 15. Rincón Virulegio, Amado
 16. Rodríguez Fer, Claudio
 17. Rodríguez-Arijón Pallás, Manuel
 18. Sánchez, Andrés
 19. Santos Aguiar, Benito
 20. Vázquez, José María

Negocios abertos por galeg@s en Nova York e Nova Jersey

 1. Negocios abertos por galeg@s en Nova York e Nova Jersey

Proxectos de investigación e recursos similares

 1. Proxectos de investigación afíns
 2. Recursos